4 voordelen van zonne energie

Als je naar de energierekening hebt gekeken en ruimte voor verbetering hebt gezien, hoef je enkel naar boven te kijken (mits je buiten staat) en dan vind je de oplossing: de zon. Met zonne energie kunt e de energie van de zon benutten en thuis gebruiken. In sommige gevallen kun je jezelf zelfs volledig loskoppelen van het elektriciteitsnet of op zijn minst de afhankelijkheid ervan verminderen. Bovendien biedt het lage onderhoudskosten gedurende de levensduur.

Impact op het milieu met duurzame energie

Zonne energie heeft de minst negatieve impact op het milieu in vergelijking met andere bronnen die duurzame energie opwekken. Het produceert geen broeikasgassen en vervuilt het water niet. Het heeft ook heel weinig water nodig voor het onderhoud, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kerncentrales, die 20 keer meer water nodig hebben. De productie van zonne-energie maakt daarnaast ook geen geluid. Dit is een groot voordeel, omdat veel zonne installaties zich in stedelijke gebieden bevinden,. Denk hierbij aan zonnepanelen op huizen. 

Kosten voor energie verlagen

Het opwekken van de eigen elektriciteit betekent dat je over het algemeen minder van de elektriciteitsleverancier zult gebruiken. Dit vertaalt zich onmiddellijk door in besparingen op de eigen energierekening. Bovendien kun je ook geld verdienen door de ongebruikte elektriciteit die je hebt gegenereerd, terug te verkopen aan het elektriciteitsnet. Dit wordt ook wel terugleveren genoemd. Hoe meer energie je produceert, hoe minder je van de leverancier nodig hebt, waardoor de zelfredzaamheid met energie enorm toeneemt. Je word in feite meer onafhankelijk. 

Energie tijdens de piekuren

De vraag naar energie is meestal hoger in de periode van 11:00 – 16:00 uur en dan vroeg in de avond. Uiteraard is dit de periode waarin de prijs van de elektriciteit op zijn piek is. Zonne energie bereikt tijdens die uren zijn maximale productiecapaciteit.

Op dat moment geproduceerde elektriciteit heeft een hogere waarde dan wanneer het ‘s nachts wordt opgewekt. We hebben hier met het klassieke vraag en aanbod verhaal te maken. Met de extra elektriciteitsinvoer van zonne energie zouden de prijzen in die tijd frames kunnen worden verlaagd tot een niveau dat dicht ligt bij dat van nachtelijke uren ligt. 

Zonne energie is overal mogelijk

Zolang er zonneschijn is, kan zonne energie overal worden ingezet. Dit is met name handig voor afgelegen gebieden zonder toegang tot een andere elektriciteitsbron. Er is een groot aantal mensen over de hele wereld zonder toegang tot elektriciteit. 

Onafhankelijke zonnestelsels kunnen in die regio’s worden ingezet en de levens van miljoenen mensen kunnen zodoende verbeterd worden. Bovendien wordt zonne-energie ook gebruikt om ruimtevaartuigen en boten van stroom te voorzien. Je kunt letterlijk heel veel kanten op met zonne energie!