De nieuwe NOW-regeling, hoe werkt die?

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling in het leven geroepen door de overheid: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Voorheen was dit de WW regeling. Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een aanvraag op deze regeling doen. Maar, hoe werkt die NOW-regeling precies? Er zijn door de corona crisis veel bedrijven die in zwaar weer verkeren en minder geld verdienen dan ze nodig hebben om hun werknemers te betalen. Hierdoor verwachten veel werkgevers een verlies in omzet. Zodat de economie niet helemaal tot stilstand komt te staan, en niet te veel mensen op straat komen te staan, biedt UWV de tijdelijke NOW-regeling aan bij een omzetverlies van ten minste 20% voor bedrijven. Om ondersteuning in het bedrijf te krijgen tijdens de coronacrisis, kan een werkgever contact opnemen met HCS. Daarnaast kan HCS ook makkelijk en snel antwoord geven op al je vragen over de NOW, of andere vragen omtrent het bedrijfsleven. Er is door HCS ook een rekentool gemaakt, hier kan je voor jouw eigen bedrijf de NOW berekenen en bekijken of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de NOW-regeling, daarnaast geeft deze tool ook aan hoe hoog het voorschot is dat verwacht kan worden.

Wat is de NOW-regeling?

Het doel van de NOW is om in tijden van zware terugval in de omzet het voor werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat er sprake was van deze terugval. Kortom; de NOW-regeling is er voor het behoud van de werkgelegenheid. Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie hiervoor ontvangen. Hiermee komen zij de betaling voor de werknemers tegemoet die in dienst zijn bij de werkgever. Dit zijn werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon blijven ontvangen van de werkgever.

Als je als werkgever uiteindelijk in aanmerking komt voor de NOW-regeling, kan je deze aanvragen via UWV. Binnen 4 weken hoor je dan van de UWV of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de NOW, hoe hoog de subsidie gaat zijn en wanneer je dit ontvangt. De tegemoetkoming kan voor minstens 3 maanden worden aangevraagd, als uiteindelijk blijkt dat de subsidie nog langer nodig is, kan dit worden verlengd met nog eens drie maanden.