Relatietherapie Zoetermeer

Relatietherapie in Zoetermeer is een veelvoorkomend, maar vaak niet zo veel besproken onderwerp. Echter is relatietherapie een zeer belangrijk element bij het verbeteren van een relatie, vooral wanneer u er zelf niet meer uit komt. Er zijn heel veel redenen te verzinnen waarom men een relatietherapie nodig zou hebben. Soms merken mensen dat ze uit elkaar groeien door het vele werken en zien ze in dat het verstandig is om een relatietherapie of coach in te schakelen. In andere gevallen zijn we een stapje verder en is een van de partners bijvoorbeeld vreemd gegaan of is men volledig uit elkaar gegroeid. Wat de reden ook is om aan relatietherapie te beginnen, het is nooit te laat om voor een goede relatietherapie Zoetermeer te kiezen.

Relatietherapie Zoetermeer, individueel of duo

Het gaat bij relatietherapie allemaal om het uithoren van de verscheidene kanten van het verhaal om te kijken naar de mogelijkheden om weer samen te komen en de relatie te verbeteren. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk dat beide kanten van het verhaal op een juiste manier worden aangehoord en dat hier ook ruimte voor is. Daarom is het mogelijk om zowel individuele therapieën te volgen als in duo’s. Vaak is een combinatie van beide de beste oplossing voor een relatietherapie. Het voordeel van individuele therapieën is dat men vrijer kan spreken en hierbij ook meer persoonlijke elementen kan benoemen. In een duo therapie kan men ook op elkaar reageren en direct een goede discussie voeren over de voorvallen en gebeurtenissen. Het is hierbij belangrijk dat er een goede relatietherapeut of mediator bij zit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars verhalen en gekeken naar de raakvlakken en waar de problemen zich bevinden.

Communicatie en respect

Vaak komen de problemen in relaties voort uit een gebrek aan communicatie of aannames, veranderende kijken op de wereld en natuurlijk een veranderende vorm van respect. Men gaat zich aan kleine dingen irriteren en die dingen worden steeds groter. Dusver is dat niet erg, want dat komt in alle relaties wel voor. Echter is het belangrijk om te blijven communiceren met elkaar. We leven allemaal in ons eigen paradox, waardoor we te maken hebben met verscheidene visies op gebeurtenissen. Dit speelt allemaal mee met irritaties en een verlies van respect voor elkaar. Deze elementen liggen dan ook aan de grondslag van veel relatieproblemen.

Relatietherapie in Zoetermeer, dit kun je verwachten

Een goede relatietherapie in Zoetermeer pakt dan ook precies aan wat hierboven besproken is. Hiermee probeert hij of zij uit te zoeken waar de paradox ligt binnen de relatie. Zo zoekt de relatietherapie in Zoetermeer naar de kiemen van de problemen en kunnen deze zo respectvol en evenwichtig mogelijk worden opgelost. Bij een individuele- of duo sessie kan gekozen worden voor intensieve sessies, waarbij een koppel bijvoorbeeld overnacht. Op die manier kan een therapeut beter aan de relatie werken en door de intensieve samenwerking komen koppels vaak sneller dichter bij elkaar. Ook bieden sommige relatietherapeuten heuse bootcamps voor stellen. Samen afzien doet ons samenkomen en dat is ook de insteek van een dergelijk bootcamp van de relatietherapie. Zo zijn er verscheidene manieren om de relatie te verbeteren en problemen te bespreken

Neem contact op met Perspectief Zoetermeer voor een consult.