Een bedrijfsarts inschakelen zorgt ervoor dat er in de praktijk een gezonde bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van echt veilige arbeidsomstandigheden. Dat is zeer belangrijk, want ook op de werkvloer geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Een bedrijfsarts zorgt er onder meer voor dat werkgevers op gepaste wijze kunnen worden geadviseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot het nemen van (extra) beschermende maatregelen. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld ziekte door werk te voorkomen. Bovendien is het ook mogelijk voor de bedrijfsarts om zowel gevraagd als ongevraagd advies te verstrekken en preventieve maatregelen te treffen. Daarnaast is de bedrijfsarts eveneens beschikbaar om overleg te kunnen plegen met de preventiemedewerker en de zogenaamde ondernemingsraad. 

 

  • Het verstrekken van advies bij de ziekteverzuimregeling 

 

Het merendeel van de werkgevers zullen in contact komen met een bedrijfsarts door zijn of haar taken bij verzuim. Zo gebeurt een bedrijfsarts inschakelen bij verzuimbegeleiding en bij de re-integratie van werkenden. Dit betekent onder meer dat hij betrokken is bij het opstellen van een probleemanalyse en bij advies, periodieke evaluaties en ga zo maar door. Er dient bovendien ook bij stil te blijven staan dat de bedrijfsarts betrokken is bij het uitvoeren van een aantal verplichte stappen binnen de zogenaamde Wet Verbetering Poortwachter. 

 

  • Aanstellingskeuringen en preventieve medische onderzoeken 

 

Elke werkgever is verplicht om zijn of haar werknemers periodiek te laten onderwerpen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Dit onderzoek staat in de praktijk beter bekend als het Preventief medisch onderzoek, afgekort PMO. Verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld in de bouw, offshorebedrijven en VCA-bedrijven dienen ten allen tijde een PMO aan te bieden met fysiek onderzoek. Deze keuringen zijn wettelijk verplicht. Het is de bedrijfsarts die dergelijke onderzoeken moet uitvoeren. 

 

HR Navigator helpt je een geschikte bedrijfsarts te vinden!

 

  • Het signaleren van beroepsaandoeningen 

 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is druk bezig met werken aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, een vroegtijdige diagnostiek en een behandeling en uiteraard ook begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Een bedrijfsarts inschakelen kan ook op dit vlak een belangrijke meerwaarde betekenen. Bedrijfsartsen zijn hoe dan ook steeds wettelijk verplicht om beroepsziekten te melden bij het NcvB.

 

  • Belangrijk, hoe zit het met het beroepsgeheim van bedrijfsartsen? 

 

Een bedrijfsarts inschakelen is van groot belang voor wat de gezondheid van werknemers betreft. Deze medische expert is er overigens niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Bovendien geldt bij een bedrijfsarts inschakelen dat er rekening mee dient te worden gehouden dat deze persoon beroepsgeheim heeft. 

 

Bovendien spreekt het voor zich dat ook de privacyregelgeving hem of haar er van belet om alle details in verband met een bepaalde aandoening te delen met bijvoorbeeld de werkgever. De volgende informatie kan door een bedrijfsarts worden gemeld aan de werkgever in het kader van de verzuimbegeleiding: 

 

  • Eventuele beperkingen en mogelijkheden waar de werknemer over beschikt; 
  • De mate waarin de werknemer eventueel arbeidsongeschikt is; 
  • De verwachte duur van het verzuim; 
  • Mogelijke adviezen over eventuele aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies welke dienen te worden getroffen voor de re-integratie van de werknemer;

 

In ieder geval mag het duidelijk zijn, een bedrijfsarts inschakelen kan zowel voor werknemers als voor werkgevers in de praktijk een aantal interessante voordelen met zich meebrengen.