Zorg en welzijn: branches en voorbeelden

Ruim een miljoen Nederlanders werken in de zorgsector. Banen in zorg -en welzijn kunnen uiteenlopen van werken in een verzorgingshuis of zorggroep zoals Archipel Zorggroep tot banen in de kinderopvang. Om je wat meer inzicht te geven in de zorg -en welzijnssector lichten we een aantal branches toe.

Universitair Medisch Centra (UMC)
Nederland kent acht UMC’s. Het grote verschil tussen een UMC en een normaal of algemeen ziekenhuis zijn de korte lijntjes tussen de medische faculteit en het ziekenhuis. Binnen een UMC staat kennisvermeerdering hoog in het vaandel. Kennisvermeerdering vindt plaats door wetenschappelijk onderzoek, toepassing van kennis in complexe situaties en het aanbieden van onderwijs en opleidingen aan zorgverleners.

Ziekenhuizen en overige medische specialistische zorg (msz)
Bij medische specialistische zorg kun je denken aan wat je vergoedt krijgt binnen het basispakket van je verzekering. Voor medische specialistische zorg heb je altijd een verwijzing nodig van een arts. Medische specialisten zijn werkzaam in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Geestelijke gezondheidszorg
De GGZ is de toegepaste wetenschap gericht op de psychische gezondheid van de mens. GGZ streeft naar de kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en herstellen én het voorkomen van psychische problemen.

Misverstanden binnen de sector
Binnen de zorg -en welzijnssector valt de verzorging van personen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan mantelzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Wanneer we spreken over deze persoonlijke verzorging, kan er soms verwarring ontstaan met persoonlijke verzorging binnen de branche Detailhandel en Persoonlijke Verzorging. Binnen deze branche valt persoonlijke verzorging als schoonheidssalons, waxsalons en masseurs.